انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال
سیاره قابل زیست پروکسیما بی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال (https://www.forum.cgaria.com)
+-- انجمن: موارد دیگر (https://www.forum.cgaria.com/forum-58.html)
+--- انجمن: سرگرمی (https://www.forum.cgaria.com/forum-75.html)
+--- موضوع: سیاره قابل زیست پروکسیما بی (/thread-1164.html)سیاره قابل زیست پروکسیما بی - Mohsen Omidvar - 13-09-2016

سیاره قابل زیست پروکسیما بی Proxima b

[تصویر:  jB_oIgbYVFjvcoIeURYjX_rkFAvbGYfYimQ53wDj...934949.jpg]

پروکسیما قنطورس بی (همچنین به نام پروکسیما بی*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* شناخته می‌شود) یک *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* در مدار ستاره *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* نزدیکترین ستاره به*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* است.*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* این سیاره در فاصله حدود ۴٫۲ *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* (۱٫۳ *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*، ۴۰ تریلیون *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*، ۲۵ تریلیون مایل) از زمین و در صورت فلکی *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* قرار دارد.
در اوت سال ۲۰۱۶ *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* کشف پروکسیما بی را اعلام کرد.*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* پروکسیما بی، یک سیاره زمین مانند است که در حال چرخش بدور ستاره‌اش در *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* می‌باشد. این سیاره در مداری در حدود ۰٫۰۵ *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* (۷٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلومتر، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مایل) به دور ستاره خود در حال چرخش است. دمای پروکسیما قنطورس بی در میزانی تخمین زده می‌شود که وجود آب بصورت مایع و بر روی سطح سیاره امکان‌پذیر می‌باشد.
این سیاره نزدیک‌ترین سیاره فراخورشیدی به *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* است و همچنین به عنوان نزدیک‌ترین سیاره فراخورشیدی شناخته می‌شود که بطور بالقوه قابل زیستن است. این سیاره با استفاده از روش سرعت شعاعی کشف شد که در آن حرکات دوره‌ای داپلر *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* بر روی نور ستاره میزبان نشان دهنده وجود سیاره‌ای در نزدیکی ستاره می‌باشد. با استفاده از این روش مشخص شد که سرعت این سیاره نسبت به زمین در حدود ۵ *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*/*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* (۳ مایل در ساعت) است.

[تصویر:  sunset_earth_proximab.jpg]
شبیه سازی غروب  و تفاوت آن در زمین و پروکسیما بی 


*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* پروکسیما قنطورس بی هنوز اندازه‌گیری نشده‌است. حداقل *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* پروکسیما بی ۱٫۲۷ M⊕ است (نشان ⊕ نماد استاندارد نجومی برای سیارهٔ زمین است)، با فرض بر این که مدار آن در لبهٔ دید از زمین خوانده شده باشد، که در آن صورت اثر داپلر حداکثر دیده می‌شود. هنگامی که انحراف مداری آن شناخته شود، جرم آن قابل محاسبه خواهد بود. ۹۰ درصد از تمایل جهت‌های ممکن حاکی ازِ آن است که جرم زمینی در زیر ۳ M⊕ قرار دارد. اگر این سیاره دارای یک ترکیب سنگی و متراکم *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* باشد، شعاع آن حداقل ۱٫۱ R⊕ است. اگر چگالی آن کمتر از زمین باشد، سیارهٔ بزرگ‌تری خواهد بود و یا جرمی بالاتر از حداقل جرم خواهد داشت. این سیاره دارای دمای تعادل ۲۳۴ K.. (-39 °C؛۳۸ °F) است. این دما نمایان‌گر آنست که سیاره در منطقهٔ قابل سکونت ستارهٔ مادر خویش است.

[تصویر:  proxima-800x533-e1473634120308.jpg]
ستارهٔ مادر :
این سیاره به دور ستارهٔ کوتوله سرخ که *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* و به نام *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* است می‌گردد. ستاره دارای جرمی برابر با ۰٫۱۲ و شعاع ۰٫۱۴ R☉. نسبت به خورشید است که دمای سطح آن ۳۰۴۲ درجهٔ کلوین و مدت زمانی که از پیدایش آن گذشته نزدیک به ۴٫۸۵ میلیارد سال است. در مقایسه، خورشید ۴٫۶ میلیارد سال قدیمی است و دمای سطح آن ۵۷۷۸ درجه کلوین است. پروکسیما قنطورس تقریباً هر ۸۳ روز یک بار به دور خود می‌چرخد، و دارای درخشندگی حدود 0.0015 L☉ است. بر خلاف دیگر ستارگان کم جرم همانندش، این ستاره غنی از فلزات است. *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* آن ([آهن/ هیدروژن) ۰٫۲۱ و یا ۱٫۶۲ برابر مقدار موجود در جو خورشید است.

[تصویر:  E5tsprV-yXUQrxFnuujDSJW2WedNt9RU3o7FYcaS...6x1024.jpg]
مدار:
پروکسیما قنطورس بی هر ۱۱٫۱۸۶ روز یک بار به دور ستارهٔ میزبان خود در فاصله *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* حدود ۰٫۰۵ واحد نجومی (۷۰۰۰۰۰۰ کیلومتر؛ ۵۰۰۰۰۰۰ مایل) می‌گردد، که این به معنی فاصلهٔ سیاره به ستارهٔ میزبان خود برابر با یک بیستم فاصلهٔ زمین با ستارهٔ میزبان خود، خورشید است. در مقایسه، عطارد، که نزدیکترین سیاره به خورشید است، فاصله محور نیمه اصلی از ۰٫۳۹ واحد نجومی است. پروکسیما قنطورس بی نزدیک به ۶۵٪ مقدار شار تابشی که زمین از خورشید دریافت می‌کند، از ستارهٔ مادر دریافت می‌کند. با این حال، به دلیل مدار تنگاتنگ‌تر آن با ستاره، پروکسیما قنطورس بی حدود ۴۰۰ برابر شار *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* بیشتر از زمین دریافت می‌کند.