انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال
روش های بین المللی حمل کالا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال (https://www.forum.cgaria.com)
+-- انجمن: موارد دیگر (https://www.forum.cgaria.com/forum-58.html)
+--- انجمن: سرگرمی (https://www.forum.cgaria.com/forum-75.html)
+--- موضوع: روش های بین المللی حمل کالا (/thread-1222.html)روش های بین المللی حمل کالا - celare - 26-10-2016

Exw : کالا در نقطه شروع مسیر(کارخانه)، در مبداً تحویل صاحب کالا می شود.
Free Carrier یا FCA : در این حالت تحویل کالا در کشور خریدار( البته داخل کامیون- ریل و هوایی) است . هزینه حمل، بیمه با خریدار می باشد.
FAS Free Alongside Ship : در این روش تحویل کالا در کف کشتی در محل عزیمت صورت می پذیرد و همچنین هزینه حمل، بیمه و ترخیص کالا بعهده صاحب کالا می باشد.
FOBFree on Bound : فروشنده کالا را روی عرشه کشتی به صاحب کالا تحویل می دهد و هزینه حمل و بیمه بر عهده صاحب کالا می باشد.
CFR: در این نوع حمل محموله، پرداخت کرایه تا مقصد با فروشنده بوده و در ضمن بعد از بارگیری مسئولیت برعهده فروشنده می باشد.
CIF: در این نوع حمل، کرایه و بیمه تا مقصد بر عهده فروشنده است و مسئولیت فروشنده تا تحویل به حمل کننده است.
CPT: این نوع حمل برای حمل زمینی یا هوایی می باشد. در این روش هزینه حمل با فروشنده بوده وهمچنین بیمه و بازرسی با خریدار است.
CIP: در این حالت مسئولیت تا مقصد ، بیمه و هزینه ی حمل بر عهده فروشنده می باشد.
DAF: تحویل کالا در مرز معین شده است.
DDP: تحویل در مقصدبوده و همچنین هزینه های گمرکی نیز باید پرداخت شود.
DDU: تحویل در مقصد بوده و نیازی به پرداخت هزینه های گمرکی نمی باشد.
DEQ: تحویل در کف کشتی (در محل درخواستی خریدار) می باشد.
DES: تحویل بروی کشتی (در محل درخواستی خریدار) می باشد.

ترخیص کالای مرجوعی

در این بخش ترخیص کار یا صاحب کالا باید بعد از انجام تشریفات ترخیص کالا تعهد بدهند که در مدت معلومی که رییس گمرک برای کالا مشخص کرده است از گمرک خارج گردد. در مواقع فورس می توان با به دست دااشتن مدارک این زمان را تمدید نمایید.در واقع ترخیص کالا مرجوعی برای اعاده آن به خارج از گمرک نیاز به تعهداتی می باشد.
در ترخیص کالا ی مرجوعی نه تنها تمامی هزینه های خدمات گمرکی به صورت قطعی در یافت می شود بلکه مبلغی هم به عنوان تضمین از صاحب کالا یا ترخیص کار دریافت می شود که در زمان حمل آن از کمرک داخلی تا گمرک مرزی و تحت نظر ماموران گمرکی از مرز به بیرون خارج گردد در این صورت پس از انجام مراحل اداری و در نظر گرفتن تاریخ ورود و خروج کالا رییس گمرک دستور آزاد کردن مبالغ تضمین را می دهد.
ترخیص کالا مرجوعی معمولا بروکراسی اداری ویژه ای را دارا می باشد.