انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال
ارایه رویه ای برای سنجش قواعد(rule) مشابه در فازی ؟؟؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال (https://www.forum.cgaria.com)
+-- انجمن: رایانه (https://www.forum.cgaria.com/forum-236.html)
+--- انجمن: هوش مصنوعی (https://www.forum.cgaria.com/forum-117.html)
+---- انجمن: محاسبات نرم (https://www.forum.cgaria.com/forum-119.html)
+----- انجمن: سیستم های فازی (Fuzzy Systems) (https://www.forum.cgaria.com/forum-129.html)
+----- موضوع: ارایه رویه ای برای سنجش قواعد(rule) مشابه در فازی ؟؟؟ (/thread-697.html)ارایه رویه ای برای سنجش قواعد(rule) مشابه در فازی ؟؟؟ - 1234512345 - 26-01-2015

ارایه رویه ای برای سنجش قواعد(rule) مشابه در فازی ؟؟؟