انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال
ضریب شکست نور در مواد مختلف - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال (https://www.forum.cgaria.com)
+-- انجمن: رایانه (https://www.forum.cgaria.com/forum-236.html)
+--- انجمن: هنرهای دیجیتال (https://www.forum.cgaria.com/forum-29.html)
+---- انجمن: طراحی،انیمیشن و بازی سازی (https://www.forum.cgaria.com/forum-33.html)
+----- انجمن: نرم افزارهای سه بعدی (https://www.forum.cgaria.com/forum-35.html)
+------ انجمن: مباحث دیگر دنیای 3D (https://www.forum.cgaria.com/forum-107.html)
+------ موضوع: ضریب شکست نور در مواد مختلف (/thread-97.html)ضریب شکست نور در مواد مختلف - Mohsen Omidvar - 28-05-2012

یکی از مهمترین مواردی که متریال شما (خصوصا در رندر وی ری  V-ray )رو بسیار واقعی نمایش میده  ضریب شکست نور هستش
در اینجا لیستی از ضریب شکستهای مواد مختلف رو گذاشتم ،امیدوارم استفاده لازم رو ببرید و تیم مدیریت انجمن تخصصی علوم کامپیوتر و هنرهای دیجیتال رو دعا کنید!! :
Metals
Aluminum 1.39
Copper 2.43
Gold 0.166
Mylar 1.65
Nickel 1.08
Platinum 2.33
Silver 1.35
Titanium 2.16

Common Transparent Materials
Eye, Aqueous humor 1.33
Eye, Cornea 1.38
Eye, Lens 1.41
Eye, Vitreous humor 1.34
Glass, Arsenic Trisulfide 2.04
Glass, Crown (common) 1.52 Glass, Flint, 29% lead 1.569
Glass, Flint, 55% lead 1.669
Glass, Flint, 71% lead 1.805
Glass, Fused Silica 1.459
Glass, Pyrex 1.474
Lucite 1.495
Nylon 1.53
Obsidian 1.50
Plastic 1.460 - 1.55
Plexiglas 1.488
Salt 1.516

Gemstones
Agate 1.544 - 1.553
Alexandrite 1.746 - 1.755
Almandine 1.75 - 1.83
Amber 1.539 - 1.545
Amethyst 1.532 - 1.554
Ammolite 1.52 -1.68
Andalusite 1.629 - 1.650
Apatite 1.632 - 1.42
Aquamarine 1.567-1.590
Axenite 1.674 - 1.704
Beryl 1.57 - 1.60
Beryl, Red 1.570 - 1.598
Chalcedony 1.544 - 1.553
Chrome Tourmaline, 1.61 - 1.64
Citrine 1.532 - 1.554
Clinohumite 1.625 - 1.675
Coral 1.486 - 1.658
Crystal 2.000
Crysoberyl, Catseye 1.746 - 1.755
Danburite 1.627 - 1.641
Diamond 2.417
Emerald 1.560 - 1.605
Emerald Catseye 1.560 - 1.605
Flourite 1.434
Garnet, Grossular 1.72 - 1.80
Garnet, Andradite 1.88 - 1.94
Garnet, Demantiod 1.880 - 1.9
Garnet, Mandarin 1.790 - 1.8
Garnet, Pyrope 1.73 - 1.76
Garnet, Rhodolite 1.740 - 1.770
Garnet, Tsavorite 1.739 - 1.744
Garnet, Uvarovite 1.74 - 1.87
Hauyn 1.490 - 1.505
Iolite 1.522 - 1.578
Jade, Jadeite 1.64 - 1.667
Jade, Nephrite 1.600 - 1.641
Jet 1.660
Kunzite 1.660 - 1.676
Labradorite 1.560 - 1.572
Lapis Lazuli 1.50 - 1.55
Moonstone 1.518 - 1.526
Morganite 1.585 - 1.594
Obsidian 1.50
Opal, Black 1.440 - 1.460
Opal, Fire 1.430 - 1.460
Opal, White 1.440 - 1.460
Oregon Sunstone 1.560 - 1.572
Padparadja 1.760 - 1.773
Pearl 1.53 - 1.69
Peridot 1.635 - 1.690
Quartz 1.544 - 1.553
Ruby 1.757 - 1.779
Sapphire 1.757 - 1.779
Sapphire, Star 1.760 - 1.773
Spessarite 1.79 - 1.81
Spinel 1.712 - 1.717
Spinel, Blue 1.712 - 1.747
Spinel, Red 1.708 - 1.735
Star Ruby 1.76 - 1.773
Tanzanite 1.690-1.7
Tanzanite 1.692 - 1.700
Topaz 1.607 - 1.627
Topaz, Imperial 1.605-1.640
Tourmaline 1.603 - 1.655
Tourmaline, Blue 1.61 - 1.64
Tourmaline, Catseye 1.61 - 1.64
Tourmaline, Green 1.61 - 1.64
Tourmaline, Paraiba 1.61 - 1.65
Tourmaline, Red 1.61 - 1.64
Zircon 1.777 - 1.987
Zirconia, Cubic 2.173 - 2.21

Common Liquids
Acetone 1.36
Alcohol, Ethyl (grain) 1.36
Alcohol, Methyl (wood) 1.329
Beer 1.345
Carbonated Beverages 1.34 - 1.356
Fruit Juice
Chlorine (liq) 1.385
Cranberry Juice (25%) 1.351
Glycerin 1.473
Honey, 13% water content 1.504
Honey, 17% water content 1.494
Honey, 21% water content 1.484
Ice 1.309
Milk 1.35
Oil, Clove 1.535
Oil, Lemon 1.481
Oil, Neroli 1.482
Oil, Orange 1.473
Oil, Safflower 1.466
Oil, vegetable (50° C) 1.47
Oil of Wintergreen 1.536
Rum, White 1.361 Shampoo 1.362
Sugar Solution 30% 1.38
Sugar Solution 80% 1.49
Turpentine 1.472
Vodka 1.363
Water (0° C) 1.33346
Water (100° C) 1.31766
Water (20° C) 1.33283
Whisky 1.356

این هم ترجمه ناقصنیشخند :
فلزات
آلومینیوم 1.39
مس 2.43
طلا 0.166
مایلار 1.65
نیکل 1.08
پلاتین 2.33
نقره ای 1.35
تیتانیوم 2.16

مواد مشترک شفاف
چشم 1.33
چشم، قرنیه 1.38
چشم، لنز 1.41
چشم زجاجیه 1.34
شیشه (شیشه ای)، است آرسنیک Trisulfide 2.04
شیشه ای، تاج و تخت ( مشترک) 1.52 شیشه ای ، سنگ چخماق ، 29 ٪ سرب 1.569
شیشه ای ، سنگ چخماق ، 55 ٪ سرب 1.669
شیشه ای ، سنگ چخماق ، 71 ٪ سرب 1.805
شیشه (شیشه ای)، سیلیس ذوب 1.459
شیشه ای، پیرکس 1.474
Lucite 1.495
نایلون 1.53
ابسیدین 1.50
پلاستیک 1.460-1.55
پلکسی گلاس 1.488
نمک 1.516

سنگ های قیمتی
عقیق 1.544-1.553
الکساندریت 1.746-1.755
آلماندن 1.75 - 1.83
کهربا 1.539-1.545
یاقوت ارغوانی 1.532-1.554
آپاتیت 1.632-1.42
زمرد کبود 1.567-1.590
بریل 1.57-1.60
بریل ، قرمز 1.570-1.598
کروم کهربای اصل، 1.61-1.64
زرد 1.532-1.554
مرجان 1.486-1.658
کریستال 2.000
الماس 2.417
زمرد 1.560-1.605
زمرد Catseye 1.560-1.605
فلوریت 1.434
گارنت گروسولار 1.72-1.80
گارنت، آندرادیت 1.88-1.94
گارنت، Demantiod 1.880 - 1.9
گارنت، ماندارین 1.790-1.8 قبل
گارنت، Pyrope 1.73-1.76
گارنت، Rhodolite 1.740-1.770
گارنت، Tsavorite 1.739-1.744
گارنت، Uvarovite 1.74-1.87
Hauyn 1.490-1.505
Iolite 1.522-1.578
جید، ک èÇÑÇ 1.64-1.667
یشم  1.600 - 1،641
جت 1.660
 لاجورد 1.50 - 1.55
ابسیدین 1.50
اپال ، سیاه و سفید 1.440-1.460
اپال ، آتش 1.430-1.460
اپال ، سفید 1.440-1.460
اورگان خورشیدی 1.560-1.572
مروارید 1.53-1.69
کوارتز 1.544-1.553
روبی 1.757-1.779
یاقوت کبود 1.757-1.779
یاقوت کبود ، ستاره 1.760-1.773
اسپینل 1.712-1.717
یاقوت سرخ ، آبی 1.712-1.747
یاقوت سرخ ، قرمز 1.708-1.735
ستاره روبی 1.76-1.773
توپاز 1.607-1.627
توپاز، امپریال 1.605-1.640
کهربای اصل 1.603-1.655
کهربای اصل ، آبی 1.61-1.64
کهربای اصل ، Catseye 1.61-1.64
کهربای اصل سبز 1.61-1.64
کهربای اصل ، Paraiba 1.61-1.65
کهربای اصل ، قرمز 1.61-1.64
زیرکونیوم ، مکعبی 2.173-2.21

مایعات متداول
استون 1.36
الکل، اتیل ( دانه ) 1.36
الکل ، متیل (چوب) 1.329
آب؟جو   1.345
نوشیدنی های گازدار 1.34 - 1،356
آبمیوه
کلر ( مایع ) 1.385
آب قره قاط سرشار (25٪) 1.351
گلیسیرین 1.473
عسل، 13 ٪ آب 1.504
عسل، 17 ٪ آب 1.494
عسل، 21 ٪ آب 1.484
یخ 1.309
شیر 1.35
نفت، میخک 1.535
نفت، لیمو 1.481
نفت، Neroli 1.482
نفت ، نارنجی 1.473
نفت ، گلرنگ 1.466
نفت، نباتی ( 50 ° C) 1.47
روغن Wintergreen 1.536
عجیب و غریب ، سفید 1.361 شامپو 1.362
سقز 1.472
ود؟کا 1.363
آب ( 0 ° C) 1.33346
آب ( 100 ° C) 1.31766
آب ( 20 ° C) 1.33283
ویس؟کی 1.356